ศัลยกรรมส่วนใบหน้า FACIAL SURGERY ราคา (บาท) (Baht)
 ทำตา 2 ชั้น (Double Eyelid Surgery)  25,000 – 50,000
 แก้ไขหนังตาบนหย่อน (Upper Eyelid Surgery)  25,000 – 50,000
 แก้ไขถุงไขมันใต้ตาล่าง (Lower Eyelid Surgery)  25,000 – 50,000
 แก้ไขการผ่าตัดหนังตาที่เคยทำมาแล้ว ( Revision Eyelid Surgery)  50,000 – 70,000
 เสริมจมูกด้วยแท่งซิลิโคน (Augmentation Rhinoplasty)  15,000 – 35,000
 ถอดซิลิโคนจมูก (Remove Nasal Silicone Prosthesis Surgery)    5,000 –  8,000
 แก้จมูกที่เคยเสริมหรือฉีดมาด้วยการเสริมแท่งซิลิโคนใหม่   (Corrective Augmentation Rhinoplasty)  25,000 – 60,000
 ลดขนาดปีกและฐานจมูก (Alar Base Reduction Surgery)  20,000 – 30,000
 ตกแต่งริมฝีปากให้เรียวเล็ก (ต่อข้าง)   (Lip Reduction Surgery / Side)  15,000 – 25,000
 แก้ไขหูกาง (ต่อข้าง) (Prominent Ear Correction /Side)  15,000 – 25,000
 แก้ไขรูเจาะตุ้มหูฉีกขาด (ต่อข้าง)  15,000-30,000
     (Reduction Ear Pierced Surgery / Side)
 เสริมคาง (Chin Augmentation Surgery)  25,000 – 45,000
 แก้คางที่เคยเสริมหรือฉีดมาด้วยการเสริมด้วยแท่งซิลิโคนใหม่  35,000 – 55,000
     (Corrective Chin Augmentation Surgery)
 ลักยิ้ม (ต่อข้าง)  (Dimple Plasty / Side)  10,000 – 15,000
 แก้ไขลูกกระเดือกแหลม (Adam’s Apple Resection)  20,000 – 30,000
 ดึงหน้า (ทำที่โรงพยาบาล) (Face lift) (Hospital) 250,000 – 450,000
       ศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ OTHER PROCEDURES ราคา (บาท) (Baht)
 ตัดไฝ (Mole Removal Surgery)   8,000 – 15,000
 ผ่าตัดซีสต์, ก้อนใต้ผิวหนัง, ก้อนบริเวณผิวหนังทุกชนิด (Mass Excision Surgery) 12,000 – 30,000
 ผ่าตัดรักษาผนังหน้าท้องหย่อน (Miniabdominoplasty)  60,000-120,000
  ผ่าตัดนิ้วล็อค (ต่อตำแหน่ง) ( Trigger finger / Lesion )  10,000 – 15,000
  ฉีดโบท็อกซ์ – ลดรอยย่นบริเวณหน้าผาก   (Horizontal Forehead Lines)    5,500 – 6,500
  ฉีดโบท็อกซ์ – ปรับรูปคิ้ว (Brow Elevation)    5,500 – 6,500
  ฉีดโบท็อกซ์ – ลดรอยขมวดคิ้ว (Frown Lines)    5,000 – 6,000
  ฉีดโบท็อกซ์ – ลดรอยตีนกา (Crow’s Feet)    6,000 – 8,000
  ฉีดโบท็อกซ์ – ลดขนาดกราม (Masseter Muscle Diminution)     9,900 – 12,000
  ฉีดโบท็อกซ์ – ลดร่องแก้ม (Nasolabial Fold Diminution)     3,000 – 4,000
  ฉีดโบท็อกซ์ – ลดรอยบุ๋มที่คาง (‘Peach Pit’ Chin Diminution)     3,000 – 4,000
  ฉีดโบท็อกซ์ – ยกมุมปาก –      (Elevation of the Corners of the mouth)     3,000 – 4,000
  แก้ไขแผลเป็น (Scar Revision Surgery)   15,000 – 80,000
  ฉีดยารักษาแผลเป็นนูน (ต่อตำแหน่ง)           (Scar Reduction Injection / Lesion)     1,000 – 5,000
  เจาะหูปลอดเชื้อ (ต่อข้าง)  (Ear Pierced Surgery / Side)      1,000 – 1,200
 ฝังเข็มรักษาโรคต่างๆ (ต่อครั้ง) (Acupuncture)   1,000 – 2,000
 ผ่าตัดถอดเข็มคุมกำเนิด (Contraceptive Implant Removal)   4000-5000
           ศัลยกรรมหน้าอก BREAST SURGERY   ราคา (บาท) (Baht)
  ลดขนาดหัวนมใหญ่,ยาว (ต่อข้าง) (Nipple Reduction Surgery / Side)    12,000 – 15,000
 ลดขนาดลานหัวนม (ต่อข้าง)  (Areolar Reduction Surgery / Side)    25,000 – 35,000
  แก้ไขหัวนมบอด (ข้าง)  (Inverted Nipple Repair / Side)    12,000 – 15,000
  เสริมหน้าอก (ทำที่โรงพยาบาล) (Augmentation Mammoplasty) (Hostpital) 120,000 – 160,000
 การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ( Traditional Chinese Medicine )    ราคา (บาท)
หมายเหตุ:   ค่าบริการในการปรึกษาคุณหมอ 300-500 บาท ต่อเรื่องที่ปรึกษา / ต่อตำแหน่ง / ต่อท่าน

* ค่ารักษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากที่คุณหมอท่านได้ตรวจประเมินแล้วตามความยาก, ง่าย ของแต่ละท่านร่วมด้วย ซึ่งอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากราคากลางที่ทางคลินิกได้เรียนแจ้งไว้ในตารางค่าบริการรักษาได้คะ * สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยติดต่อคลินิกได้ที่เบอร์ 02-7263640, 086-3509030, 081-6451098 ขอบพระคุณค่ะ