“เฟิร์สแคร์ คลินิก” เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านการศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมการตกแต่ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ซึ่งเน้นการให้บริการ การให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา

วิธีการรักษาที่เน้นให้ผู้มารับบริการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับแพทย์ เพื่อให้ผลการรักษาเหมาะสมกับผู้มารับบริการแต่ละคนให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวิธีรักษาด้วยการผ่าตัด การใช้เพียงยารักษา หรือร่วมกันทั้งสองอย่างก็ตาม

ดั่งคำปณิธานในการก่อตั้งคลินิกที่มุ่งเน้น การให้บริการอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องถูกต้องตามหลักจริยธรรม ทางการแพทย์ ทุกครั้งของการให้บริการทางการแพทย์

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม บทความทางการแพทย์อื่นนอกเหนือจากที่แสดงไว้ รวมถึงรีวิวจากคนไข้ของคลินิก ได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.firstcare-clinic.com

โดยต้องสมัครที่เฟิร์สแคร์คลับก่อน จึงจะสามารถเข้าดูบทความ ทางการแพทย์อื่นๆและรูปรีวิวคนไข้ของคลินิก

(ในการสมัครหากไม่ได้ Username และ Password ตอบกลับไปที่ E-mail ของคุณ ภายใน 5 นาที สามารถโทรศัพท์ติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ 02-726-3640 , 086-350-9030, 081-6451098 )