Translate
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishThai

เรียนสมาชิกเฟิร์สแคร์ ทราบนะคะ ตอนนี้ทางคลินิกมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ e-mail ค่ะ เราจะเปลี่ยนมาใช้ firstcareclinic7@gmail.com แทนอีเมล์เดิมนะคะ เนื่องด้วยขณะนี้เรายกเลิกการใช้e-mail เดิมที่ hotmail ค่ะ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมสามารถส่งมาสอบถามได้ที่ firstcareclinic7@gmail.com นี้ได้ค่ะ หรือ โทรติดต่อที่เบอร์ 086-3509030ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ