Translate
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishThai

รีวิว ภาพก่อน-หลัง ผ่าตัดไฝที่บริเวณส่วนนูนตรงกลางปีกจมูกข้างขวา‬..ซึ่งใฝมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และรากค่อนข้างลึกเช่นกันค่ะ…

จึงทำให้ผิวตึงและเย็บยาก และนี่เป็นภาพ ลักษณะไฝก่อนทำการผ่าตัด และลักษณะแผลหลังผ่าตัดเสร็จทันทีค่ะ

molenose