Translate
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishThai

สำหรับวันนี้เรามีรีวิว ภาพก่อน-หลัง ‪#‎ผ่าตัดใฝที่บริเวณส่วนนูนตรงกลางปีกจมูกข้างขวา‬..ซึ่งใฝมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และรากค่อนข้างลึกค่ะ จะเห็นว่าหลังผ่าตัดเพียง 2 สัปดาห์ แผลจะเริ่มหาย และดีขึ้นมาก

beforeafter