ภาพรีวิว ก่อน- หลัง การผ่าตัดคีลอยด์ที่ใบหูซ้าย เพียง 2 สัปดาห์