ภาพรีวิ ก่อน-หลัง วการผ่าตัด แก้แผลเป็นจากต่างหูฉีกขาด เพียง 16 วัน ค่า