เรียนแจ้งประกาศ : คลินิกจะทำการปิดทำการชั่วคราวในวันที่ 22/3/2563-12/4/2563 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อโควิท 19 และสามารถคิดต่อคลินิกได้ตลอดเวลาที่ 0863509030 คะ ขอบพระคุณค่ะ