สวัสดีค่ะเรียนแจ้ง ทาง FirstCare ยังคงปิดชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิท19 ฉบับล่าสุด โดยเราจะปิดไปจนถึงวันที 30 เมษายน 2563 และจะดำเนินการตามปกติในวันที้ 1 พฤษภาคม 2563 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพิ่มเติม และสามารถติดต่อคลินิกได้ตลอดเวลาที่

เพจ : first care clinic หรือ facebook :apicharn pongpatananuruk

หรือ ที่เบอร์โทรติดต่อ 086-3509030 และ 081-6451098 คะ ขอบคุณคะ