ขออนุญาตแจ้งหยุดในช่วงสงกรานต์ค่า ทางคลินิกจะหยุดวันที่ 13-17 เมษายน 2567 และจะเปิดดำเนินการตามปกติในวันที่ 18 เมษายน 2567 หากต้องการนัดหมายสามารถโทรติดต่อได้ตลอดเวลาที่ 086-3509030 นะคะ